Výberové konanie 3

Odovzdanie podkladov do: 03.02.20 00:00:00 | Vyhodnotenie výberového konania: 03.02.20 00:00:00

Rekonštrukcia objektu pre predajňu 002 Handlová

Odovzdanie podkladov do: 13.02.20 00:00:00 | Vyhodnotenie výberového konania: 13.02.20 00:00:00

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

Odovzdanie podkladov do: 03.02.20 00:00:00 | Vyhodnotenie výberového konania: 03.02.20 00:00:00