Zásady spracúvania súborov cookies

aktualizované 24. 5. 2018

 

Tieto zásady zohľadňujú medzinárodné štandardy ochrany osobných údajov a primerané technické  a organizačné  opatrenia vyžadované  na ochranu práv  a slobôd dotknutých  osôb  v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) vyplývajú práva na ochranu osobných údajov s účinnosťou od 25. mája 2018.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, so sídlom A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza, IČO: 00169005, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I, oddiel: Dr, vložka číslo: 121/R

Zodpovedná osoba: Ing. Oľga Majerová, COOP Jednota Prievidza s.d., A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza

Mgr. Renáta Prokopovičová, COOP Jednota Prievidza s.d., A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza

Petra Majerová, COOP Jednota Prievidza s.d., A. Hlinku 437, 971 68 Prievidza

Kontaktné údaje: olga.majerová@pd.coop.sk

renata.prokopovicova@pd.coop.sk

petra.majerova@pd.coop.sk

 

Základné práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), a právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Používanie cookies

Používaním   stránky   www.coopprievidza.sk   (ďalej   len   „stránka“)   vyjadrujete   súhlas   s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (napr. počítač, smartphone, tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies    a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory

„cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby stránky, prispôsobiť ich užívateľom a zlepšovať ich štruktúru a obsah, najmä aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a reklamu a zároveň,  umožnili im hlasovať, a aby sme vedeli analyzovať   a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb stránky. Každý užívateľ prezeraním stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Používanie cookies a ich povolenie  vo  webovom  prehliadači   je  na  rozhodnutí   užívateľa.  Ak  užívateľ   nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu, vrátane obmedzenej možnosti hlasovania.

 

Aké cookies používame

Používame dočasné i trvalé súbory cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

Nevyhnutné súbory cookies – tie sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie stránky. Tieto súbory umožňujú navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke fungovať.

Súbory cookies výkonu – tie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používatelia využívajú stránku. Z týchto súborov sa dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať výkonnosť stránky.

Súbory cookies funkčnosti – tie vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno, jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory sa môžu používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

 

Zmena nastavení cookies

Zmeniť nastavenie automatického akceptovania cookies môžete zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača.

 

V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení.

 

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr. povolenie súborov cookies, prezeranie súborov cookies, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookies atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows- internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: http://www.apple.com/

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Partneri nášho webu

Pri používaní nášho webu  môžu naši niektorí partneri z  oblasti  sociálnych  médií,  inzercie a analýz využívať aj cookies, ktoré sú personalizované. Ale len v prípade, ak ste im už udelili súhlas vo vašom prehliadači. Ak chcete súhlas zmeniť, môžete tak urobiť tiež v komunikácii s nimi:

Google Analytics Google Tag Manager FB Pixel