Benefity poskytované študentom:

  • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
  • poskytnutie odmeny za produktívnu prácu,
  • skúsení zamestnanci, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti,
  • možnosť absolvovať odbornú prax v určenej predajni, vo vybraných SOŠ aj v predajni v mieste bydliska študenta,
  • možnosť brigádnickej práce na dohodu aj mimo školského roka.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnej SOŠ. Jednotlivé benefity sú špecificky nastavené pre každú zo spolupracujúcich SOŠ.

Školy, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odbornej praxe

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza

Študijný odbor obchodný pracovník

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza

Študijný odbor obchod a podnikanie

Obchodná akadémia, Prievidza

Duálne vzdelávanie

Pracovník zodpovedný za ľudské zdroje: Ing. Oľga Majerová

Pre bližšie informácie napíšte, alebo volajte, radi vám poradíme.