csr1

Práca dozorných výborov

Dozorný výbor je miestnym orgánom družstva, ktorý pracuje v záujme členov v mieste svojho pôsobenia. Vedie jednu, prípadne viacej členských základní. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo si veľmi váži a podporuje aktivity dozorných výborov, pretože takýmto prirodzeným spôsobom prispieva ku spájaniu mena COOP Jednoty Prievidza nielen s obchodom, ale aj s ďalšími spoločenskými a humánnymi hodnotami.

csr3

Sme ekologickí

Ochrana životného prostredia patrí k princípom zodpovedného podnikania. COOP Jednota Prievidza tento princíp uplatňuje v praxi. Používa zariadenia priateľské k životnému prostrediu s nízkou spotrebou elektrickej energie. Aj toto je spôsob, ako môžeme prispieť k šetreniu energiami a tak chrániť životné prostredie okolo nás.

csr2

Podporili sme

COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo sa zameriava na podporu aktivít v rámci okresov jej pôsobnosti. Celoročne sa podieľa na aktivitách a podujatiach určených pre všetky vekové kategórie, poskytnutím tovarov vlastnej značky.