Vážení zákazníci,

v našich predajniach môžete bezplatne odovzdať staré prenosné batérie!
Ďakujeme Vám, že myslíte na životné prostredie a triedite odpad.