Úvod

V 8. ročníku nadačného programu podpory lokálnych komunít zameraného na podporu rozvoja slovenských miest a obcí bolo do záverečného hlasovania vybraných 26 obcí zo všetkých regiónov Slovenska. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré môžete hlasovať vo vybraných predajniach COOP Jednota v termíne od 15. 5. 2024 do 15. 6. 2024. Príďte zahlasovať a podporiť tak „svoj“ projekt! Tešíme sa na vašu návštevu.

V súbore na stiahnutie nájdete prehľad obsahujúci vybrané obce, názvy projektov postupujúcich do hlasovania a adresy jednotlivých predajní, v ktorých bude hlasovanie prebiehať.

Zoznam projektov postupujúcich do hlasovania.pdf(na stiahnutie) <

Do záverečného hlasovania Programu podpory lokálnych komunít za COOP Jednotu Prievidza postúpila obec Lehota pod Vtáčnikom.  Nadácia COOP Jednoty udelí grant jednému z troch projektov obce:

Zlepšime podmienky – buďme ešte lepší

Futbalový klub OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom sa snaží viesť deti k aktívnemu športovaniu a to nielen chlapcov ale i dievčatá. Majú limitované športové vybavenie. Zámerom projektu je nakúpiť nové športové vybavenie: tester výkonnosti, lopty, tričká, súpravy, …

Pikniková zóna v obci Lehota pod Vtáčnikom

Cieľom projektu je vytvoriť piknikovú oddychovú zónu na zmysluplné trávenie voľného času. V obci sa nachádza nevyužitý priestor, ktorý je cieľom premeniť na príťažlivý priestor. Bude slúžiť pre komunitné stretnutia a zábavu, s dôrazom na bezpečnosť, prístupnosť a inklúziu. Obec nedisponuje podobným miestom a obyvatelia musia tráviť čas mimo obce.

Workoutové  ihrisko v obci Lehota pod Vtáčnikom

Cieľom projektu je vybudovať vonkajšie workoutové ihrisko, aby obyvatelia mohli tráviť voľný čas rôznymi športovými aktivitami.

 

Hlasovať v Lehote pod Vtáčnikom sa bude v predajniach:

122 COOP Jednota Supermarket Lehota pod Vtáčnikom Námestie SNP 36/7, 972 42

020 COOP Jednota Mix Lehota pod Vtáčnikom Obrancov mieru 521, 972 42

 

COOP Jednota Prievidza sa rozhodla podporiť ďalšie 3 obce z vlastných zdrojov!

V COOP Jednote Prievidza sme sa tento rok rozhodli udeliť grant 6 000 € ďalším trom obciam.

Naše družstvo podporí obce Nitrianske Rudno, Oslany a Beckov.

 

Projekty, za ktoré môžete hlasovať v Nitrianskom Rudne:

Príroda okolo nás

Cieľom projektu je prostredníctvom náučných tabúľ: spoznaj prírodu , hmyz, vtáctvo, stromy, liečivé rastliny, ako triediť odpad, les nie je smetisko, hravou formou vzdelávať deti v predškolskom veku a zároveň rozvíjať environmentálnu výchovu.

V zdravom tele zdravý duch

Cieľom projektu je do časti dvora materskej školy pridať nové modernejšie a pre deti zaujímavejšie hracie prvky na rozvoj pohybových i balančných zručností.

Atraktívne detské ihrisko

Obec v súčasnosti nemá atraktívne detské ihrisko. Cieľom projektu je vybudovať interaktívne prvky na existujúcom ihrisku.

Hlasovať v Nitrianskom Rudne budete môcť v predajni COOP Jednota Tempo na adrese: Hlavná 31/180, 972 26 Nitrianske Rudno

 

Projekty, za ktoré sa bude hlasovať v Oslanoch:

Workoutová zostava

Cieľom projektu je doplniť existujúcu oddychovú zónu školského dvora o workoutové ihrisko. Toto ihrisko bude žiakom dostupné celodenne, verejnosti počas poobedných hodín.

Rekonštrukcia školského dvora

Cieľom projektu je rozšírenie a vylepšenie školského dvora. Výmena 6 lavičiek a 3 stolov v oddychovej zóne. Rekonštrukcia detskej zóny – pridanie malej lezeckej zostavy a detského domčeka.

Rekonštrukcia oddychovej zóny

Cieľom projektu je nákup prenosného ohniska, posedenia a závesných kresiel pre spoločenské aktivity a oddych v zadnej časti školského areálu. Organizovanie piknikov, grilovačiek, …

Hlasovať v Oslanoch budete môcť v predajni COOP Jednota Supermarket na adrese: SNP 46/795, 972 47 Oslany

 

Projekty, sa ktoré sa bude hlasovať v Beckove:

Beckovčatá v pohybe

Cieľom projektu detského ihriska v Materskej škole v Beckove je rozvíjať pohybové a estetické kompetencie u detí v predškolskom veku. MŠ v súčasnosti nemá vyhovujúce ihrisko.

Vybudovanie pieskového volejbalového ihriska

Cieľom projektu je rozšírenie športového areálu o volejbalové ihrisko. Vytvoriť volejbalovú komunitu v obci.

Oddychová zóna Na jarmočnom placi

Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny – altánku. Pri altánku vyrastie sad s ovocnými stromami.

Hlasovať v Beckove budete môcť v predajni COOP Jednota Supermarket na adrese: Beckov 230, 916 38 Beckov

 

Hlasovanie za víťazné projekty

Hlasovanie za víťazné projekty bude prebiehať od 15. 5. 2024 do 15. 6. 2024 vo vybraných predajniach COOP Jednoty. V každej uvedenej predajni bude k dispozícii hlasovacia urna s popismi troch projektov. Zákazníci vhodením žetónov do urny zahlasujú za projekt, ktorý si vybrali a chcú ho podporiť. Žetóny dostanú zákazníci pri pokladniach za každý nákup podľa nasledujúceho mechanizmu.

Mechanizmus vydávania žetónov

Za každých 5 EUR zo zrealizovaného nákupu dostane zákazník 1 žetón (nákup nie je potrebné rozdeľovať na menšie časti). Napríklad za nákup v celkovej hodnote 5,10 EUR dostane zákazník 1 žetón, za 12,50 EUR dostane 2 žetóny, za 29,90 dostane 5 žetónov.

Vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie výsledkov

Vyhodnotenie hlasovania bude prebiehať po ukončení hlasovania. Informácie o výsledkoch hlasovania a víťazných projektoch budú zverejnené 30. júna 2024 na tejto stránke.

Poukázanie grantu víťazom

Nadácia COOP Jednota v mesiaci júl 2024 zašle predkladateľom víťazných projektov návrh Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu. Po doručení Dohody podpísanej predkladateľom zašle nadácia na účet predkladateľa finančný grant. Na využitie grantu na dohodnutý účel a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov majú žiadatelia 1 rok od podpísania Dohody.

Všetkým zadávateľom projektov ďakujeme za účasť a krásne projekty. V tomto ročníku bolo do programu prihlásených 1000 projektov. Nadácia síce môže každý rok podporiť „iba“ 26 z nich, ale ak sa do programu zapojíte aj nasledujúci rok, budete mať znovu šancu získať grant na rozvoj vašej obce či mesta.

 

Ďakujeme!