Výstavba prevádzky 210 Prievidza Tempo III

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou „ERMMA“ dňa 14.06.2024 10:00 hod.

Lehota na predkladanie ponúk je do 10.06.2024 10:00 hod.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní nájdete tu: Žiadosť