Vybrali ste víťazov

 

COOP Jednota, to nie je len Bača a Honelník, COOP Jednota pomáha. A tá prievidzská dokonca trojnásobne.

Každoročne udelí Nadácia COOP Jednoty grant v hodnote 6000 víťaznému projektu Programu podpory lokálnych komunít. Tento rok za družstvo COOP Jednota Prievidza postúpila do záverečného hlasovania Nadácie COOP Jednoty Lehota pod Vtáčnikom.

Ročník 2024 bol však rekordný v počte prihlásených projektov. Za COOP Jednotu Prievidza sa o grant uchádzalo 28 obcí. Obec splnila podmienky uchádzača o grant, len ak predložila minimálne 3 projekty. Celkovo sa o grant Podpory lokálnych komunít, ktorý je zameraný na podporu rozvoja slovenských miest a obcí, uchádzalo až 104 projektov.

 

COOP Jednota Prievidza ukázala, aké dôležité je spájať sily pre dobro našich komunít

Vzhľadom na veľký záujem a nadšenie, ktoré Program podpory lokálnych komunít vyvolal, sa spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza rozhodlo ísť ešte o krok ďalej. Z vlastných zdrojov družstva sa rozhodlo podporiť ďalšie tri obce, čím výrazne rozšírilo okruh tých, ktorí získajú finančné prostriedky na realizáciu svojich vízií. Týmto krokom chceme prejaviť vďaku našim zákazníkom za ich aktívnu účasť a podporu, a zároveň prispieť k rozvoju komunít, v ktorých žijeme.

Pomáhať a podporovať sa navzájom je jedným zo základných pilierov zdravých a prosperujúcich komunít. Keď sa ľudia a organizácie spájajú pre spoločné ciele, môžu dosiahnuť oveľa viac, než by dokázali sami. Takéto iniciatívy nielenže prispievajú k okamžitému zlepšeniu kvality života v danom regióne, ale tiež posilňujú sociálne väzby a vytvárajú pocit spolupatričnosti a solidarity.

Aktívna účasť v našom regióne je kľúčová pre dosiahnutie pozitívnych zmien. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sa naše okolie stalo lepším miestom pre život. Nejde len o veľké projekty, ale aj o malé kroky, ako je účasť na miestnych podujatiach, dobrovoľnícka práca či jednoduchá starostlivosť o čistotu verejných priestorov. Keď si všímame veci, ktoré sa dejú okolo nás, a snažíme sa ich aktívne ovplyvňovať, vytvárame tým prostredie, v ktorom môžu vyrastať spokojní a angažovaní občania.

Preto je dôležité nezostať voči sebe a prostrediu v ktorom žijeme pasívny. Aj malé, postupné kroky môžu viesť k veľkým zmenám. Začať treba od seba, položiť si otázku: Čo môžem urobiť, aby som zlepšil svoj život a život nás všetkých?

Obce, ktoré získali podporu od COOP Jednoty Prievidza a budú mať poskytnutý grant vo výške 6000 € na realizáciu svojich víťazných projektov, sú: Nitrianske Rudno, Oslany a Beckov. O víťazných projektoch rozhodli svojím hlasovaním naši zákazníci v predajniach COOP Jednoty Prievidza vo vybraných obciach.

Popisy postupujúcich projektov a postup pri hlasovaní a udelení grantu nájdete tu: Postupujúce projekty Programu podpory lokálnych komunít – Jednota (coopprievidza.sk)

 

Pozrite sa, ako ste hlasovali v Jednotlivých predajniach COOP Jednoty:

 

Lehota pod Vtáčnikom – podporená Nadáciou COOP Jednota

Zlepšime podmienky- buďme lepší 9 973
Pikniková zóna v obci Lehota pod Vtáčnikom 18 009
Workoutové ihrisko v obci Lehota pod Vtáčnikom 15270

 

Nitrianske Rudno – podporené spotrebným družstvom COOP Jednota Prievidza

Príroda okolo nás 16 422
Atraktívne detské ihrisko 21 065
V zdravom tele zdravý duch 7 942

 

Oslany – podporené spotrebným družstvom COOP Jednota Prievidza

Workoutová zostava 3173
Rekonštrukcia školského dvora 9648
Rekonštrukcia oddychovej zóny 4864

 

Beckov – podporený spotrebným družstvom COOP Jednota Prievidza

Vybudovanie volejbalového pieskového ihriska 3004
Beckovčatá

v pohybe

6487
Oddychová zóna Na jarmočnom placi 3582

 

Víťazným obciam bude po podpísaní Dohody o podmienkach poskytnutia finančného grantu oboma stranami udelený grant vo výške 6000 €. Na využitie grantu a predloženie dokladov preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov majú žiadatelia 1 rok od podpísania Dohody.

 

Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.