Hlasovanie zákazníkov v rámci Programu podpory lokálnych komunít prebehlo úspešne v oboch našich predajniach – COOP Jednota Potraviny v Nitrici a COOP Jednota Supermarket v Diviakoch nad Nitricou.

Obec Nitrica sa zapojila do Programu podpory lokálnych komunít s nasledovnými projektmi:

  • Vybudovanie workoutového ihriska v obci
  • Vybudovanie lanového mini parku v obci
  • Obnova lavičiek v obci

Víťazným projektom s najvyšším počtom získaných hlasov je vybudovanie workoutového ihriska.

 

Projekt, ktorý sa rozhodla podporiť COOP Jednota Prievidza, pochádza z obce Diviaky nad Nitricou. Táto sa zapojila s týmito 3 projektmi:

  • Inšpirácie tradíciou
  • Aby že nám dobre bolo – výstavba detského ihriska
  • Na návšteve v minulosti

Víťazným projektom s najvyšším počtom získaných hlasov je „Aby že nám dobre bolo“ – výstavba detského ihriska.

 

O oboch víťazných projektoch rozhodli zákazníci COOP Jednoty Prievidza hlasovaním v príslušnej predajni COOP Jednota (COOP Potraviny v Nitrici a COOP Supermarket v Diviakoch nad Nitricou) v termíne od 2.9.2020 do 30.9.2020. Hlasovanie prebiehalo prostredníctvom žetónov, ktoré hlasujúci obdržali za každý zrealizovaný nákup, pričom za každých 5 € dostali 1 žetónik.

 

Obom obciam za výherné projekty srdečne gratulujeme!