Obce v prievidzskom okrese sa postupne zveľaďujú a obyvateľom pribúdajú možnosti na pestrejšie a zdravšie trávenie voľného času na čerstvom vzduchu. V Nitrici vzniklo aj vďaka finančnému grantu od Nadácie COOP Jednota workoutové ihrisko, v Diviakoch nad Nitricou dopomohlo spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza k osadeniu športových prvkov v areáli miestnej základnej školy s materskou školou.


Workoutové ihrisko v Nitrici je tvorené z dvoch častí. Jednu tvoria prvky pre cvičenie na hrazde, kruhoch, s boxovacím vrecom a s rebrinami. V druhej časti sú štyri posilňovacie stroje navrhnuté tak, aby sa na nich dalo precvičiť celé telo. „Workoutové ihrisko si naši občania žiadali už dlhšie. Sme radi, že sa nám ho vďaka víťazstvu v Programe podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota podarilo konečne zrealizovať.
Vybudovali sme ho v areáli základnej školy, ale určené je pre všetky vekové kategórie od detí až po dôchodcov. Počas vyučovania využívajú posilňovacie stroje žiaci na hodinách telesnej výchovy, cez deň školský klub detí, ale popularitu si získava aj medzi seniormi. Som presvedčený, že dané ihrisko bude obľúbením miestom pre trávenie aktívneho voľna a bude robiť dobrú službu všetkým občanom,“ uviedol Miroslav Jemala, starosta obce Nitrica. Náklady na vybudovanie ihriska presiahli sumu 7 000 €, z toho takmer 6 000 pokrýval grant Nadácie COOP Jednota, zvyšok dofinancovala obec Nitrica z vlastných zdrojov. Ihrisko
je koncipované tak, aby sa dalo do budúcna rozširovať o ďalšie stroje.

Susedná obec Diviaky nad Nitricou má tiež vynovený športový priestor. V podobe hojdačiek a lezeckej steny v areáli miestnej základnej školy s materskou školou je určený najmä žiakom zo školského klubu detí (ŠKD). „Naša škola disponuje veľkým areálom s dostatkom športových plôch, ale chýbal nám špecifický priestor, ktorý by mohli využiť žiaci ŠKD pre športovo-relaxačné aktivity, čo pripomienkovalo aj združenie rodičov. Nadáciu COOP Jednota sledujeme už dlhšie, a sme vďační, že vďaka podpore rodičovského združenia a COOP Jednoty Prievidza sa nám na tretí pokus podarilo uspieť a získať finančnú podporu na realizáciu nášho projektu,“ povedala Gabriela Paulďurová, riaditeľka ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou.

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s jednotlivými spotrebnými družstvami podporuje rozvoj v regiónoch prostredníctvom Programu podpory lokálnych komunít od roku 2017. Za uplynulé štyri ročníky prerozdelila žiadateľom finančný grant v celkovej hodnote viac ako 600 000 €.

Spotrebné družstvo COOP Jednota Prievidza podporuje rozvoj regiónu nielen prostredníctvom Nadácie COOP Jednota, ale aj vlastnými zdrojmi. „Keďže ako firma vnímame svoju spoločenskú zodpovednosť voči tomuto regiónu, už druhý rok podporujeme až dva projekty zamerané na rozvoj komunitného života obcí – jeden prostredníctvom Nadácie COOP Jednota a do druhého vkladáme vlastné prostriedky. Som presvedčená, že oba projekty sú dobrou voľbou pre verejnosť. Workoutové ihrisko vytvára príležitosť pre všetkých, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú prostriedky na fitness trénera, môžu niečo urobiť pre svoje zdravie. Detské ihrisko v areáli školy je investícia do budúcnosti, ktorá poteší celé rodiny,“ dodala Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednoty Prievidza.