V štvrtom ročníku Programu podpory lokálnych komunít bola víťazom obec Nitrica, kde si zákazníci „vyhlasovali“ vytvorenie vonkajšieho workoutového ihriska. V piatok 2. júla bolo toto ihrisko slávnostne otvorené. Po otvorení ihriska nasledovalo športové popoludnie pre občanov s možnosťou vyskúšať jednotlivé stroje.