Členská základňa COOP Jednoty v Tužine a stretnutie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 2017

Konanie akcie: