Členská základňa COOP Jednoty v Koši a odovzdanie ocenenia starostom obce Koš 2017

Konanie akcie:

Pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koš starosta obce odovzdal ocenenie všetkým zložkám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na kultúrnom, športovom a spoločenskom vyžití obyvateľov žijúcich v obci. Významné ocenenie udelil aj Dozornému výboru COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo v obci Koš.