2. Školský ples – Základná škola s materskou školou Valaská Belá

Konanie akcie: