Maloobchodná sieť COOP Jednota prostredníctvom svojej nadácie každoročne podporuje lokálne komunity. Do programu sa zapája veľa subjektov, o víťazoch, ktorým jednotlivé spotrebné družstvá v obchodnom systéme udelia grant, rozhoduje verejnosť. COOP Jednotu Prievidza zaujali návrhy projektov natoľko, že sa rozhodla finančne prispieť aj na realizáciu projektu, ktorý v hlasovaní spotrebiteľov skončil na druhom mieste. Vďaka jej podpore tak pribudne v obci Nitrianske Pravno nové detské ihrisko.

Program zameraný na podporu lokálnych komunít poskytuje obyvateľom výbornú príležitosť zapojiť sa do verejného života a ovplyvniť kvalitu bývania v mieste svojho bydliska. Predstavuje jednu z hlavných oblastí podpory Nadácie COOP Jednoty.

Nosná myšlienka programu spočíva v podpore 26 víťazných subjektov, ktoré si vo finálnom hlasovaní v predajniach COOP Jednoty vyberú obyvatelia danej obce. Nadácia COOP Jednota im následne udelí finančný grant v maximálnej výške 6 000 eur. „Sledujeme tým ušľachtilý cieľ – podporiť rozvoj miestnych iniciatív, účasť občanov na regionálnom rozvoji a pomoc pri napĺňaní lokálnych potrieb. Mnohé subjekty, ktoré sa do programu zapojili, prezentovali atraktívne, no predovšetkým spoločensky prínosné nápady. Bolo nám veľmi ľúto, že nebolo možné vyjsť v ústrety každému žiadateľovi o finančný príspevok, preto sme sa rozhodli spraviť výnimku a vybrať z nominovaných projektov ešte jeden, ktorý podporíme z vlastných zdrojov nášho spotrebného družstva,“ uviedla Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza. Regionálne družstvo prispeje na zámer obce Nitrianske Pravno vybudovať centrálne detské ihrisko sumou 6 000 €.

„Nitrianske Pravno patrí medzi väčšie strediskové obce prievidzského okresu, chýba mu však centrálne detské ihrisko. Dlhé roky sa ignorovali hlasy mladých ľudí volajúce po jeho výstavbe v tichšej, no najmä bezpečnejšej lokalite. Súčasné ihrisko pre deti je rozdelené na dve časti a umiestnené na námestí. Obe časti sú však nedostačujúce, deti musia často čakať v rade na jednotlivé hracie prvky. Častým používaním ihriska a pribúdajúcimi rokmi dochádzalo k opotrebovaniu materiálu. Najväčším problémom je však poloha v blízkosti parkovísk, miestnych komunikácií a hlavného dopravného ťahu prechádzajúceho obcou. Toto ihrisko už teda dávno nie je miestom oddychu a najmä bezpečia,“ vysvetlil hlavný dôvod požiadania o grant Andrej Richter, starosta obce Nitrianske Pravno.

Nové ihrisko vznikne v priestore multifunkčného športového areálu miestnej telovýchovnej jednoty. Ide o oplotený priestor v tichej časti obce v blízkosti základnej školy, mimo hlavných komunikácií a súčasne v blízkosti námestia. Hracie komponenty budú určené pre deti od troch do dvanásť rokov. „Naša obec financuje výstavbu ihriska aj vlastnými prostriedkami, za ktoré dokúpila niektoré  komponenty, upravíme zelené plochy v blízkosti ihriska, vysadíme živý plot na oddelenie parkoviska a upravíme aj oplotenie,“ dodal starosta Nitrianskeho Pravna Andrej Richter. Detské ihrisko budú môcť obyvatelia Nitrianskeho Pravna využívať od jari 2020.