Členovia spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza si môžu do piatku 14. októbra uplatniť podiel na zisku formou zľavy z nákupu v našich predajniach.
Nákupná karta člena spotrebného družstva COOP Jednoty Prievidza začína číslami 99922 🙂
Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Cာ JEDNOTA PRIE IDZA OZNAM COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo oznamuje svojim členom, že od 14. 09. -do 14. 10. 2022 vypláca podiel na zisku za rok 2021- každému členovi vo vyške 10 €. Podiel na zisku si môže člen vybrat' formou zl'avy z nákupu V l'ubovol'nej predajni nášho družstva predložením členskej nákupnej karty. Členovia družstva, ktorí si nevybrali podiel na zisku za rok 2020 si ho môžu vybrat' vyplatnom termíne. tomto“