Každoročne je v rámci nášho regiónu podporená z Nadácie COOP Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. V tomto roku bolo vybrané mesto Handlová. Od roku 2019 podporujeme my, COOP Jednota Prievidza, navyše ďalší projekt. Keďže v minulom roku pribudlo do našej „rodiny“ 17 nových predajní v trenčianskom regióne, rozhodli sme sa v rámci tohtoročného programu špeciálne podporiť ešte ďalší projekt.

V 5. ročníku bolo v rámci COOP Jednoty Prievidza prihlásených 74 projektov. Ďakujeme za Váš záujem a účasť. Nezabudnite, prihlásiť sa budete môcť opäť budúci rok.

V rámci 5. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít boli teda vybrané tri obce/mestá – mesto Handlová, obec Tužina a mesto Stará Turá. Za každú obec boli zvolené tri projekty, za ktoré ste vy, naši zákazníci, v termíne od 15.5.2021 do 15.6.2021 hlasovali v predajniach v spomenutých mestách a obci. A máme víťazné projekty 🙂

Pozrite si, ktoré projekty vyhrali v roku 2021 v hlasovaní:

Handlová
Zóna oddychových športov HANDparku Vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným rozmerom v HANDparku. Jadrom zóny by boli prvky: dva vonkajšie pinpongové stoly, dva šachové stolíky a plocha pre petang. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý bude slúžiť ako sklad pre športové pomôcky.
Tužina
Vonkajšie športové ihrisko v Tužine – workout pre všetkých Vybudovanie nového vonkajšieho športového ihriska s workoutovým náčiním pre obyvateľov, najmä pre mládež, dospelých a pre seniorov s cieľom skvalitniť ich život a motivovať občanov k rozvoju zdravého životného štýlu.
Stará Turá
Nová zeleň na Hurbanovej Vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou stromov, kríkov a kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spoločenskú zónu.