Každoročne je v rámci nášho regiónu podporená z Nadácie COOP Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. V tomto roku bola vybraná obec Nitrianske Sučany a v rámci trenčianskeho regiónu obec Kálnica. Od roku 2019 podporujeme my, COOP Jednota Prievidza, navyše ďalší projekt.

V 7. ročníku bolo v rámci COOP Jednoty Prievidza prihlásených 59 projektov. Ďakujeme za váš záujem a účasť. Nezabudnite, prihlásiť sa budete môcť opäť budúci rok.

V rámci 7. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít boli teda vybrané dve obce – Nitrianske Sučany a Kálnica. Za každú obec boli zvolené tri projekty, za ktoré ste vy, naši zákazníci, v termíne od 15.5.2023 do 15.6.2023 hlasovali v predajniach v spomenutých obciach.

A máme víťazné projekty 🙂

Pozrite si, ktoré projekty vyhrali v roku 2023 v hlasovaní:

Nitrianske Sučany
Dopravné ihrisko pod Rokošom Stále dopravné ihrisko so značením bude slúžiť deťom z MŠ aj ZŠ, ktoré sa počas pobytu na dopravnom ihrisku budú môcť vzdelávať v oblasti pravidiel cestnej premávky.
Kálnica
Autobusová zastávka Rekonštrukcia autobusovej zastávky. Existujúca zastávka nezodpovedá dnešným štandardom a požadovaným kritériám po bezpečnostnej funkčnej a estetickej stránke. Je potrebné ju nahradiť komplet novou zastávkou vrátane zakladania a dlažby.
Lazany
Detské ihrisko II. – záchranný systém pri MŠ Lazany Herné prvky záchranného systému budú slúžiť na to, aby dostali do podvedomia všetkých detí ich význam a dôležitosť. Deti školského klubu v popoludňajších hodinách budú mať tieto isté možnosti. Zámerom je vytvoriť prostredie, s ktorým sa stretávajú aj v bežnom živote a okrem iného umožnia deťom športové využitie. Altánok využijeme na výchovno-vzdelávacie činnosti a prezentáciu formou kultúrneho programu.