Každoročne je v rámci nášho regiónu podporená z Nadácie COOP Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. V tomto roku bola vybraná obec Lazany.

V rámci 7. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bola vybraná obec Nitrianske Sučany. Ako každý rok, za túto obec sú zvolené tri projekty, za ktoré budete môcť hlasovať vy, naši zákazníci, v termíne od 15.5.2023 do 15.6.2023 v predajni COOP Jednota Supermarket v Nitrianskych Sučanoch. Príďte hlasovať a tak podporiť „svoj“ projekt.

Keďže od roku 2020 do našej „rodiny“ patrí aj 17 nových predajní v trenčianskom regióne, víťaznou obcou v rámci Trenčína je Kálnica, ktorá bola vybraná z projektov v trenčianskom regióne.

V tomto ročníku bolo v rámci COOP Jednoty Prievidza prihlásených 59 projektov. Ďakujeme za Váš záujem a účasť. Nezabudnite, prihlásiť sa budete môcť opäť budúci rok.

Pozrite si, za ktoré projekty budete môcť zahlasovať v roku 2023 v obci Nitrianske Sučany:

Outdoor Fitness pod Rokošom  Vytvorenie outdoor fitness priestoru v rámci  dopravného ihriska pre deti. Tento priestor a fitness náradie bude slúžiť deťom, ich rodičom a obecnej komunite, ktorí vďaka tomu dokážu zmysluplne a zdravo tráviť čas vonku na čerstvom vzduchu.
Oddychová zóna pod Rokošom  Vytvorenie oddychovej zóny v rámci dopravného ihriska pre deti. Súbor exteriérových lavičiek bude slúžiť tak deťom, ako aj rodičom a obecnej komunite, ktorí počas pobytu na dopravnom ihrisku budú môcť oddychovať, občerstviť sa a pod. Čas trávený na čerstvom vzduchu a možnosť sa aj zrelaxovať na lavičkách bude príjemným doplnením priestoru.
Dopravné ihrisko pod Rokošom  Stále dopravné ihrisko so značením bude slúžiť deťom z MŠ aj ZŠ, ktoré sa počas pobytu na dopravnom ihrisku budú môcť vzdelávať v oblasti pravidiel cestnej premávky.

 

Lazany sa prihlásili do nadačného programu s nasledovnými projektmi:

Rekonštrukcia detského ihriska pri MŠ Lazany Vytvorenie detského ihrisko pre deti MŠ v Lazanoch, pre deti v školskom klube a tiež pre ostaté deti z obce, nakoľko je priestor prístupný aj verejnosti.
Výstavba oddychovej zóny
s detským ihriskom 
Detské ihrisko bude slúžiť deťom MŠ obce počas dopoludňajších vzdelávacích aktivít a deťom školského klubu v popoludňajších hodinách. Zámerom je vytvoriť prostredie pre deti na športové využitie a zároveň im poskytnúť priestor na oddych na čerstvom vzduchu. Záhony budú slúžiť na pestovanie byliniek do školskej jedálne, sezónnych rastlín a kvetov.
Detské ihrisko II. – záchranný systém pri MŠ Lazany Herné prvky záchranného systému budú slúžiť na to, aby dostali do podvedomia všetkých detí ich význam a dôležitosť. Deti školského klubu v popoludnajších hodinách budú mať tieto isté možnosti. Zámerom je vytvoriť prostredie, s ktorým sa stretávajú aj v bežnom živote a okrem iného umožnia deťom športové využitie. Altánok využijeme na výchovno-vzdelávacie činnosti a prezentáciu formou kultúrneho programu.

 

Obec Kálnica sa prihlásila do nadačného programu s nasledovnými projektmi:

Exteriérový Fitness park Dobudovanie existujúceho športového areálu o „Fitness vybavenie“ s minimálne šietimi strojmi s možnosťou celoročného využitia. Stoje budú slúžiť nielen mladým, ale aj strednej a staršej generácii s možnosťou precvičenia svojho tela. Taktiež sa vytvorí možnosť poúrazovej rehabilitácie.
Autobusová zástavka  Rekonštrukcia autobusovej zastávky. Existujúca zastávka nezodpovedá dnešným štandardom a požadovaným kritériam po bezpečnostnej funkčnej a estetickej stránke. Je potrebné ju nahradiť komplet novou zastávkou vrátane zakladania a dlažby.
Lávka  cez potok  Rekonštrukcia lávky cez potok, ktorá je dôležitou spojnicou medzi dvoma frekventovanými ulicami.