Pobočka organizácie Úsmev ako dar v Prievidzi už 30 rokov pracuje s deťmi z Centier pre deti a rodinu (bývalé detské domovy) a sprevádza mladých dospelých zo zariadení počas procesu osamostatnenia. Pomáha osamelým rodičom s deťmi, rodinám v núdzi, náhradným rodinám a rodinám, kde hrozí odňatie detí. S rodinami pracuje nielen v čase pandémie, ale systematicky im po celý čas spolupráce poskytuje sociálne, výchovné a psychologické poradenstvo.

Zapojte sa do zbierky trvanlivých potravín pre rodiny s deťmi v ohrození v našich troch najväčších predajniach – COOP Jednota Tempo Supermarket v Prievidzi (Ľ. Ondrejova, Novackého) a COOP Jednota Supermarket v Handlovej (SNP).
Mnohé z týchto rodín s deťmi potrebujú finančnú alebo materiálnu pomoc. Častokrát žijú v prostredí, ktoré nie je zdraviu prospešné a základné potraviny sú najväčšou položkou v ich rozpočte.

Môžete im pomôcť nákupom trvanlivých potravín, ktoré po zaplatení vložíte do tohto košíka. Napríklad: cestoviny, strukoviny, ryža, cukor, soľ, múka, trvanlivé mlieko… a ďalších, ktoré sa tak ľahko nepokazia.
Potraviny budú rozdelené konkrétnym rodinám podľa aktuálnych potrieb.

Ďakujeme, že Vám záleží!

Môžete sa stať pravidelným darcom:
Číslo účtu: SK74 3100 0000 0041 7001 7401
VS: 111