Každoročne je v rámci nášho regiónu podporená z Nadácie COOP Jednota obec alebo mesto s troma svojimi projektmi. V tomto roku bolo vybrané mesto Handlová. Od roku 2019 podporujeme my, COOP Jednota Prievidza, navyše ďalší projekt. Keďže v minulom roku pribudlo do našej „rodiny“ 17 nových predajní v trenčianskom regióne, rozhodli sme sa v rámci tohtoročného programu špeciálne podporiť ešte ďalší projekt.

V rámci 5. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít boli teda vybrané tri obce/mestá – mesto Handlová, obec Tužina a mesto Stará Turá. Za každú obec sú zvolené tri projekty, za ktoré budete môcť hlasovať vy, naši zákazníci, v termíne od 15.5.2021 do 15.6.2021 v predajniach v spomenutých mestách a obci. Príďte hlasovať a tak podporiť „svoj“ projekt.

V tomto ročníku bolo v rámci COOP Jednoty Prievidza prihlásených 74 projektov. Ďakujeme za Váš záujem a účasť. Nezabudnite, prihlásiť sa budete môcť opäť budúci rok.

Pozrite si, za ktoré projekty budete môcť zahlasovať v roku 2021:

Handlová  
Výhľadňa s bioklimatickou pergolou a edukatívnym poslaním Výhľadňa s bioklimatickou pergolou poskytne príjemné a atraktívne prostredie pre poznávanie miestnej krajiny. Popisky s pomenovaním a lokalizáciou okolitých pohorí ponúknu geomorfologický prehľad okolia, pomenujú technické dominanty mesta. Okolie výhľadne dotvorí expozícia miestnych hornín a nerastov, botanická expozícia bylín a drevín typických pre naše klimatické podmienky.
Mobilná hracia plocha na námestí Vytvorenie mobilnej hracej plochy pre deti od 3 do 5 rokov na námestí v Handlovej. Prioritne sa bude zameriavať na komunitu mamičiek s deťmi v meste. Bola by to forma exteriérového detského kútika, aby deti trávili čo najviac času na čerstvom vzduchu. Fungovala by v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 9,00 do 17,00 hod., socializovali by sa nielen mamičky, ale aj deti medzi rovesníkmi.
Zóna oddychových športov HANDparku Vytvorenie aktívnej rekreačnej zóny s komunitným rozmerom v HANDparku. Jadrom zóny by boli prvky: dva vonkajšie pinpongové stoly, dva šachové stolíky a plocha pre petang. Priestor dopĺňa kontajner, ktorý bude slúžiť ako sklad pre športové pomôcky.
 
Tužina
Vonkajšie športové ihrisko v Tužine – workout pre všetkých Vybudovanie nového vonkajšieho športového ihriska s workoutovým náčiním pre obyvateľov, najmä pre mládež, dospelých a pre seniorov s cieľom skvalitniť ich život a motivovať občanov k rozvoju zdravého životného štýlu.
Obecná komunitná záhrada Výsadba zelene, ktorá bude prirodzene izolovať ľudí v záhrade od hlavnej cesty s cieľom skvalitniť život obyvateľov v obci a motivovať ich k rozvoju zdravého životného štýlu.
Dažďová záhrada v Tužine Vybudovanie novej dažďovej záhrady medzi miestnym potokom a hlavnou cestou v obci. Záhrada bude výnimočným oddychovým prvkom obce, doplní vidiecku zeleň a nadbytočnú vlahu bude udržiavať v koreňovom systéme.
 
Stará Turá
Nové preliezačky pre škôlku Zakúpenie nových preliezačok pre materskú školu
Nová zeleň na Hurbanovej Vytvorenie oddychovej zóny pri bytovom dome na Hurbanovej ulici č. 143. Výsadbou stromov, kríkov a kvetov, ako aj kúpou mobiliáru pretvoriť doteraz nevyužívaný a znečistený priestor na príjemnú spoločenskú zónu.
Oddych v prírode Zakúpenie cyklistického altánku a mobiliáru (lavička, informačná tabuľa, smetný kôš), ktorý bude umiestnený pri cyklistickej trase v lokalite Hlavina.