V COOP Jednote Prievidza nám na ekológii záleží!

Od 1. januára 2022 sme preto okrem 16 povinných zálohových miest  zriadili aj 26 dobrovoľných. V súčasnosti nájdete zálohové automaty v 16 našich najväčších predajniach, kde je zákonná povinnosť vykupovať obaly, a v ďalších 9 supermarketoch, kde je výkup vratných obalov dobrovoľný. Alternatívou pre menšie predajne, ktoré zatiaľ nie sú vybavené výkupovými automatmi, je výkup zálohových obalov ručne. Takto vykupujeme obaly v ďalších 17 predajniach.

V prvom polroku 2022 plánujeme zabezpečiť vo všetkých našich Supermarketoch automat na výkup zálohových obalov a priblížiť tak našim zákazníkom možnosť podieľať sa na vytváraní krajšej čistejšej krajiny.

Do konca roku 2022 plánujeme ponúkať našim zákazníkom možnosť výkupu, či už pomocou automatov alebo ručným zberom, vo všetkých našich predajniach.

Zálohovať v nich môžete plastové fľaše a plechovky z nápojov, ktoré majú na obale logo  – Zálohované. Dôležité je, aby neboli plastové fľaše pokrčené a mali vrchnák a rovnako aj plechovky, musia byť nestlačené. Ďalšou podmienkou je čitateľný čiarový kód na obale.
Jednotná cena zálohu je 15 centov, či je to fľaša alebo plechovka. Po vrátení obalu na odberné miesto automat alebo personál predajne vydá zákazníkovi potvrdenku, ktorú si uplatní v predajni, kde obaly odovzdal.

Aktuálne nájdete automaty na výkup zálohových obalov v predajniach:

Handlová (SNP)
Prievidza (Ľ. Ondrejova)
Prievidza (Novackého)
Prievidza (Majerská)
Lehota pod Vtáčnikom (Námestie SNP)
Handlová (Okružná)
Handlová (ČSA)
Handlová (29. augusta)
Chrenovec-Brusno
Kanianka SNP
Lazany
Nováky
Oslany
Kamenec pod Vtáčnikom
Dolné Vestenice
Diviacka Nová Ves
Valaská Belá
Prievidza (Okružná)
Svinná
Moravské Lieskové
Nové Mesto nad Váhom
Bzince pod Javorinou
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Liešťany
Bojnice (Dubnica)
Kľačno
Nedožery

 

Ručný zber zálohovaných obalov momentálne prebieha v predajniach:

Ráztočno
Cigeľ
Sebedražie
Koš
Opatovce nad Nitrou
Čereňany
Horná Ves
Diviaky nad Nitricou
Poruba
Brezany
Nitrica
Nitrianske Sučany
Tužina
Prievidza (Clementisa)

 

Ráztočno
Cigeľ
Sebedražie
Koš
Bojnice – Dubnica
Opatovce nad Nitrou
Čereňany
Horná Ves
Diviaky nad Nitricou
Poruba
Brezany
Nedožery
Nitrica
Nitrianske Sučany
Kľačno
Tužina
Prievidza (Clementisa)