Vianočné posedenie seniorov – Jednota dôchodcov Slovenska základná organizácia 07 a Denné centrum Bôbar Prievidza 2017

Konanie akcie: 14.12.2017