Vianočné posedenie Denného centra Bôbar a Základnej organizácie Jednota dôchodcov na Slovensku 07 Prievidza

Konanie akcie: 08.01.2020