Sme ekologickí

Konanie akcie:

Pristupujeme a správame sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Stali sme sa držiteľom certifikátu ekologická firma.

 

 

Ochrana životného prostredia patrí k princípom zodpovedného podnikania. COOP Jednota Prievidza tento princíp uplatňuje v praxi. Používa zariadenia priateľské k životnému prostrediu s nízkou spotrebou elektrickej energie. Súčasťou rekonštrukcií našich predajní sa stalo aj zariadenie pre výrobu vlastnej elektrickej energie zo svetla, tzv. fotovoltaika alebo „slnečná elektráreň“. Takéto systémy boli zavedené na začiatku do dvoch predajní COOP Jednoty Prievidza –  COOP Tempo Supermarket na Ulici Novackého a COOP Supermarket v Dubnici. Aktuálne je možné nájsť fotovoltické systémy v týchto predajniach:

 • Tempo Supermarket Prievidza (Ul. Novackého)
 • Tempo Supermarket Prievidza (Ul. Ľ. Ondrejova)
 • Supermarket Oslany
 • Supermarket Nitrianske Pravno
 • Supermarket Ráztočno
 • Supermarket Kamenec pod Vtáčnikom
 • Supermarket Dolné Vestenice
 • Supermarket Kľačno
 • Supermarket Nitrianske Sučany
 • Supermarket Diviaky nad Nitricou
 • Supermarket Nitrianske Rudno
 • Supermarket Opatovce nad Nitrou
 • Supermarket Horná Ves
 • Supermarket Tužina
 • Supermarket Handlová (Okružná ul.)
 • Supermarket Liešťany
 • Supermarket Koš
 • Supermarket Poruba
 • Potraviny Kanianka
 • Obchodný dom Handlová
 • Administratívna budova COOP Jednoty Prievidza

Aj toto je spôsob, ako môžeme prispieť k šetreniu energiami a tak chrániť životné prostredie okolo nás.

Preto k predajniam, kde pomáha fotovoltika úspore energie, pribúdajú každoročne ďalšie. Pre rok 2023 je plánované zriadenie niekoľkých ďalších „mini-elektrárničiek“ v predajniach:

 • Supermarket Lehota pod Vtáčnikom
 • Supermarket Kanianka
 • Supermarket Prievidza (Okružná ul.)
 • Supermarket Chrenovec-Brusno
 • Supermarket Nováky
 • Supermarket Moravské Lieskové
 • Supermarket Svinná
 • Supermarket Trenčianke Jastrabie

Veríme, že fotovoltické systémy sa stanú bežnou súčasťou čo možno najväčšieho počtu našich predajní.

 

V roku 2019 sme prijali ďalšie opatrenia smerujúce k ochrane životného prostredia.

Vo väčšine našich predajní boli vymenené žiarivkové trubicové svetlá za LED svetlá. Celkovo bolo vymenených 3 051 ks svietidiel.

 

 

Výmena svietidiel usporí ročne také množstvo CO2, ktoré by muselo absorbovať 6600 veľkých stromov.

 

Ďalším opatrením priateľským k životnému prostrediu je výmena chladničkových vitrín – otvorené vitríny nahradili vitríny s dvierkami.

Nové chladničky sa nachádzajú vo všetkých predajniach Supermarket a Tempo Supermarket v okrese Prievidza, čo celkovo predstavuje 36 najväčších predajní.

 

 

Výmena chladničiek v predajni Tempo Supermarket na Ul. Novackého v Prievidzi usporí ročne také množstvo CO2, ktoré by muselo absorbovať 943 veľkých stromov.