Podpora praktických maturitných skúšok – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi 2022

Konanie akcie: