Podpora praktických maturitných skúšok – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi

Konanie akcie: 13.07.2019