Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou

Konanie akcie: 04.08.2018