Čo sa udialo v roku 2016 v členskej základni COOP Jednoty v Lehote pod Vtáčnikom

Konanie akcie:

Dozorný výbor pripravil pre starších členov a jubilantov stretnutie s pohostením a programom, ktorý pripravili deti z divadelného súboru Babland a dedinská spevácka skupiny Dúbravanka. Jubilantom venovali malé darčeky a príjemne strávené popoludnie.

 

V letnom období sa členovia dozorného výboru stretli na brigáde pri odstraňovaní inváznej rastliny a úprave okolia predajne COOP Jednota Potraviny.