Členská základňa COOP Jednoty v Nedožeroch-Brezanoch a výstup na bunkre 2021

Konanie akcie: