Členská základňa COOP Jednoty v Lipníku a október – mesiac úcty k starším 2018

Konanie akcie:

Spokojnosť na strane detí i dospelých, návštevníkov i účinkujúcich. Neodradila ani krátka búrka. Plní zážitkov, plní motivácie…