Členská základňa COOP Jednoty v Bystričanoch a MDŽ 2017

Konanie akcie: 08.03.2017

Pri príležitosti MDŽ pozdravili deti zo ZŠ a členovia dozorného výboru pracovníčky predajne COOP Jednota Bystričany. Krátkym ďakovným pásmom a darčekmi im poďakovali za neľahkú prácu za pultom. Dozorný výbor im poprial veľa osobných a pracovných úspechov.