Členská základňa COOP Jednoty v Lipníku a október – mesiac úcty k starším 2018

Konanie akcie: