Členská základňa COOP Jednoty v Bojniciach – Dubnici a Kladenie vencov na cintoríne 2017

Konanie akcie: