Členská základňa COOP Jednoty v Bojniciach – Dubnici a Deň rodiny 2017

Konanie akcie: 09.06.2017

Dňa 10. 06. 2017 sa pod záštitou primátora Bojníc a poslancov MsZ konala akcia „DEŇ RODINY” na futbalovom štadióne v Dubnickej časti Bojníc. Akcie sa zúčastnili občianske združenia pôsobiace na území Bojníc, ktoré súťažili vo varení gulášu. Deťom boli zabezpečení rôzne súťaže. Klubu melenčiarov  sponzoroval výdaje Dozorný výbor COOP Jednoty Bojnice-Dubnica, ktorý zakúpil deťom občerstvenie a zabezpečil skladačky rozprávkových hrdinov – zapožičané z COOP Jednoty Prievidza, na ktoré bol veľmi priaznivý ohlas u detí, ale aj u dospelých.