Najväčšia veľkonočná výslužka

Súťaž prebieha v dňoch: 24.03.2022 - 24.04.2022

Popis súťaže

Súťaž prebiehajúca vo všetkých predajniach COOP Jednota.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je realizácia nákupu v min. hodnote 20 € v termíne 24.3.-24.4.2022.

Možná výhra

4 x KIA xCEED 101 x nákupná poukážka v hodnote 300 € 303 x nákupná poukážka v hodnote 100 € 606 x nákupná poukážka v hodnote 40 €

Štatút súťaže a pravidlá

Výhercovia