Súťaž „Grilovačka“

Súťaž prebieha v dňoch: 01.05.2023 - 31.05.2023

Popis súťaže

Súťaž prebiehajúca v celej maloobchodnej sieti COOP Jednota Prievidza, s.d.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je nákup v min. hodnote 30 €.

Možná výhra

5x gril

Štatút súťaže a pravidlá

Výhercovia