Súťaž „S Harmancom – PJ201“

Súťaž prebieha v dňoch: 11.05.2022 - 22.05.2022

Popis súťaže

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je realizácia nákupu vybraných papierenských výrobkov „Dobrá cena“ v min. hodnote 4 € v termíne 11.05.-22.05.2022.

Možná výhra

1. hygienické potreby v hodnote 40 € 2. hygienické potreby v hodnote 30 € 3. hygienické potreby v hodnote 20 €

Štatút súťaže a pravidlá

Výhercovia