Pre študentov stredných odborných škôl, ktoré spolupracujú so spotrebnými družstvami systému COOP Jednota, ponúkame možnosť absolvovať odbornú prax vo vybraných predajniach.

 

Benefity poskytované študentom:

  • bezplatné osobné ochranné pracovné pomôcky,
  • poskytnutie odmeny za produktívnu prácu,
  • skúsení zamestnanci, ktorí študentom odovzdajú praktické skúsenosti,
  • možnosť absolvovať odbornú prax v určenej predajni, vo vybraných SOŠ aj v predajni v mieste bydliska študenta,
  • možnosť brigádnickej práce na dohodu aj mimo školského roka.

Podrobnosti o jednotlivých benefitoch získate priamo v konkrétnej SOŠ. Jednotlivé benefity sú špecificky nastavené pre každú zo spolupracujúcich SOŠ. 

Školy, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odbornej praxe:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza, študijný odbor obchodný pracovník (pozri tiež odbor obchod a podnikanie)
Obchodná akadémia, Prievidza

 

Prečítajte si tiež:

Viac o podpore študentov  

Noví členovia tímu