Predbežné oznámenie o zámere vyhlásiť súťaž na výber dodávateľa pre realizáciu

„Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek“

  

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie:  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Sídlo:                           A. Hlinku I. 437, Prievidza  971 68

IČO:                             00 169 005

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu V Trenčíne, oddiel Dr. Vložka číslo: 121 / R

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

 Meno:                           Ing. Alena Grolmusová

Telefón:                        +421 / 51 99 161

E – mail:                       alena.grolmusova@pd.coop.sk

 

Dokument na stiahnutie

Download (PDF, Unknown)

 

 

Predbežné oznámenie o zámere vyhlásiť súťaž na výber dodávateľa pre realizáciu
„Rekonštrukcia objektu pre predajňu 002 Handlová“

 

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov organizácie:  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Sídlo:                           A. Hlinku I. 437, Prievidza  971 68

IČO:                             00 169 005

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu V Trenčíne, oddiel Dr. Vložka číslo: 121 / R

(ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

 Meno:                           Ing. Alena Grolmusová

Telefón:                        +421 / 51 99 161

E – mail:                       alena.grolmusova@pd.coop.sk

 

Dokument na stiahnutie

Download (PDF, Unknown)